Home Over NVRA College van Toezicht

College van Toezicht

Het College van Toezicht bestaat uit:

  • de heer mr. G.H.I.J. Hage (voorzitter);
  • de heer mr. W.J.J. Wetzels (plaatsvervangend voorzitter);
  • de heer mr. R. Paardekooper;
  • de heer mr. drs. J.A.M. der Weduwen;
  • de heer bc. M.L. van Schie (reservelid);
  • Mevrouw mr. W. van den Herik (ambtelijk secretaris).