EXONERATIECLAUSULE KAN NIET ZONDER MEER ALS KERNBEDING IN OVEREENKOMST MET CONSUMENT WORDEN OVEREENGEKOMEN

Auteur: mr. P.J.M. Ros

Nr. 019

Datum uitspraak: 10 maart 2021

Instantie: Rechtbank Gelderland (locatie Zutphen)

EXONERATIECLAUSULE KAN NIET ZONDER MEER ALS KERNBEDING IN OVEREENKOMST MET CONSUMENT WORDEN OVEREENGEKOMEN

Een dierenarts beroept zich op een exoneratieclausule na een beroepsfout bij de keuring van een paard. De clausule staat echter niet in zijn algemene voorwaarden, maar op het voorblad in de overeenkomst van opdracht. De rechtbank gaat daarin mee, maar deze beslissing lijkt geen steun te vinden in het recht. In beginsel is een exoneratiebeding immers niet zonder meer een kernbeding, o.a. omdat een dergelijk beding in de grijze lijst voorkomt.

Lees verder in de Praktijkgids in Rechtbank Zutphen 10 maart 2021, Prg. 2021/140, zie pag. 597-602 (ECLI:NL:RBGEL:2021:1104) met noot van mr. P.J.M. Ros.

Link voor verwijzing naar de uitspraak in rechtspraak.nl:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1104