IN BEGINSEL IS NIEUW VERWEER DOOR VOORTSCHRIJDEND INZICHT IN CONCLUSIE VAN DUPLIEK REDELIJK KANSLOOS

Auteur mr. P.J.M. Ros

Nr. 036

Datum uitspraak: 9 maart 2022

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland (locatie Groningen)

Datum inzending: 19 juni 2022

IN BEGINSEL IS NIEUW VERWEER DOOR VOORTSCHRIJDEND INZICHT IN CONCLUSIE VAN DUPLIEK REDELIJK KANSLOOS

In dupliek vult gedaagde zijn verweer aan met de stelling dat de vordering op hem niet kan bestaan op basis van nog andere gronden. De kantonrechter laat dit nieuwe verweer onbesproken, omdat het in strijd is met het vereiste van concentratie van verweer. In beginsel dienen alle verweermiddelen namelijk al in de conclusie van antwoord te worden opgenomen. Voortschrijdend inzicht doet daaraan niets af.

Lees verder in de Praktijkgids in Rb. Groningen 9 maart 2022, Prg. 2022/152, pag. 747-751 (ECLI:NL:RBNNE:2022:874).