KLACHTPLICHT ART. 7:23 BW MAG RECHTER NIET AMBTSHALVE BEOORDELEN

Auteur: mr. P.J.M. Ros

Nr. 037

Datum uitspraak: 22 april 2022

Instantie: Hoge Raad

Datum inzending: 5 juli 2022

KLACHTPLICHT ART. 7:23 BW MAG RECHTER NIET AMBTSHALVE BEOORDELEN

Indien de schuldenaar in zijn verweer niet aanvoert dat de wederpartij niet tijdig ex art. 7:23 BW heeft geklaagd, kan deze bepaling niet ambtshalve worden toegepast.

Lees verder in de Praktijkgids in Hoge Raad 22 april 2022, Prg. 2022/184, pag. 877-889 (ECLI:NL:HR:2022:582) met redactionele aantekening.

Klik hier voor de uitspraak in rechtspraak.nl