OVERZICHTSARREST VAN HOGE RAAD OVER AMBTSHALVE TOETSING AAN CONSUMENTENRECHT BIJ KOOP OP AFSTAND EN KOOP BUITEN VERKOOPRUIMTEN

Auteur: mr P.J.M. Ros

Nr. 032

Datum uitspraak: 12 november 2021

Instantie: Hoge Raad

OVERZICHTSARREST VAN HOGE RAAD OVER AMBTSHALVE TOETSING AAN CONSUMENTENRECHT BIJ KOOP OP AFSTAND EN KOOP BUITEN VERKOOPRUIMTEN

Prejudiciële procedure. Bij koop op afstand of koop buiten verkoopruimte aan een consument, moet de rechter ambtshalve onderzoeken of de verkoper heeft voldaan aan alle informatieplichten. Dit is echter alleen het geval voor zover (1) aan die informatieplicht een specifieke sanctie is verbonden en (2) als aan die informatieplicht een extra gewicht toekomt. De Hoge Raad geeft een overzichtsarrest met bijbehorende sancties.

Lees verder in de Praktijkgids in Hoge Raad 12 november 2021, Prg. 2022/50, pag. 195-290 (ECLI:NL:HR:2021:1677) met redactionele aantekening.