Consultatiedocument

Op 8 november is door de NVRA een consultatiedocument ingediend inzake het Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (klik hier voor het betreffende document).

De voorgenomen wetgeving is een wijziging in wetgeving die zeer veel werkenden zal raken. Dat geldt met name voor diegenen, die nu buiten dienstverband werken of willen werken en die zichzelf zien of aanduiden als ondernemers (vaak aangeduid met termen als zelfstandigen zonder personeel (zzp-er) of freelancers en hun opdrachtgevers (werkgevenden). Velen van u zullen hiermee te maken krijgen.

Dit document is opgesteld door ons lid mr. drs. Joop der Weduwen. Joop houdt zich al jaren bezig met de zzp’er. Hij maakt deel uit van de zelfstandige ondernemers zonder personeel binnen VNO-NCW en MKB Nederland waarbij ook de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) zijn aangesloten. Enkele jaren geleden schreef hij een studie in de vorm van een boek over de steeds moeilijker wordende positie van de zzp’er, getiteld VOGELVRIJ verklaard, oftewel hoe en waarom de freelancer verdwijnt.