Home Voorwaarden lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

  • Afgeronde aantoonbare (Nederlandse) hbo- of wo-opleiding Rechten of anderszins vergelijkbaar naar het oordeel van het bestuur (bijvoorbeeld kandidaat-gerechtsdeurwaarder e.d.)
  • Minimaal 1 jaar ervaring in de rechtspraktijk
  • Zelfstandig kunnen opereren in de rechtspraktijk: aan te tonen door overlegging van zelfgemaakte processtukken of andere blijken van ervaring met juridisch werk
  • Te goeder naam en faam bekend staan
  • Het beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als u nog geen verzekering heeft afgesloten, wijzen wij u op de mogelijkheid voor NVRA leden om deel te nemen aan de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering die volledig is afgestemd op de praktijk van de rechtskundig adviseur. U kunt er ook voor kiezen elders een dergelijke verzekering af te sluiten.
  • Het aanmaken van een profiel (met foto) op de website en dat up to date houden
  • Het aanvaarden van de verplichting om ieder jaar het vereiste aantal p.e. punten te behalen

 

De toetsing en toelating is aan het bestuur
Het bestuur kan opgegeven referenties vragen om nadere informatie.
Het lidmaatschap van de NVRA is persoonlijk.
De NVRA kent geen bedrijfslidmaatschap.

Contributie
De contributie bedraagt € 363,- incl. BTW per jaar, inclusief een digitaal abonnement op De Praktijkgids en Ius Novum.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk of per e-mail aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgend boekjaar. Ongeacht het tijdstip van opzegging vindt geen restitutie van contributie of andere betalingen plaats.