Home Gedragscode

Gedragscode

De NVRA hanteert een Gedragscode. Hierin zijn regels geformuleerd die naar de heersende opvatting, door de leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (hierna: de NVRA) in acht dienen te worden genomen bij de uitoefening van het beroep van rechtskundig adviseur.